office@pe-vn.com

гр. Варна 9023, бул. "3ти март" № 9, ПК 16

Маркетинг, Проектиране и Конструиране

Заетите с тази дейност специалисти извършват проучване на пазара, предлагат разработката на нови изделия и внедряването на съвременни технологии, оферира произвежданите от дружеството изделия, комплектации и нестандартни продукти, изготвя проектно-сметни документации. Обособената проектантско-конструктивна група инженери изготвя конструктивната и технологична документация за производството на новите изделия- котли и енергетични съоръжения.

Производството на котли и енергетични съоръжения се извършва в производствените халета на Новата производствена база, намираща се на адреса на дружеството - гр. Варна, бул. "3-Март", № 9. Машините и технологичното оборудване, с които разполага производството, осигуряват изработката на уникални голямогабаритни котли, котелни части и енергетични съоръжения, необходими на промишлеността.

Производство

Монтаж, Ремонт и Сервиз

"Промишлена енергетика- Варна" АД извършва монтаж, ремонт и сервиз не само на произведените от нея котли и енергетични съоръжения, но и на котелни и технологични инсталации, включително на тръбопроводи за гореща вода и пара, горивни уредби, нафтови, газови и комбинирани горелки, табла за управление, помпи, вентилатори, включително ел. подвързване на конкретните съоръжения, режимно-технологични настройки на горивни процеси, абонаментно обслужване. Монтажните, ремонтните и сервизните групи разполагат със собствен транспорт и необходимите специализирани машини и инструменти. Извършват дейността си на обекти из цялата страна.