office@pe-vn.com

гр. Варна 9023, бул. "3ти март" № 9, ПК 16

Новини

Иновации

УТИЛИЗАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ „Промишлена енергетика-Варна“ АД започна да развива ново направление в своята производствена дейност, свързано с проектиране, изработка и внедряване на утилизационни инсталации, осигуряващи икономия

Прочетете повече »