office@pe-vn.com

гр. Варна 9023, бул. "3ти март" № 9, ПК 16

phoca_thumb_l_IMAG0082

УТИЛИЗАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

„Промишлена енергетика-Варна“ АД започна да развива ново направление в своята производствена дейност, свързано с проектиране, изработка и внедряване на утилизационни инсталации, осигуряващи икономия на гориво, съответно на топлоенергия и парични средства при работа на котли и други топлотехнически съоръжения, изгарящи природен газ.

За целта се използват утилизационни съоръжения с технически наименования:

ИНДИРЕКТНИ УТИЛИЗАТОРИ

ИНДИРЕКТНИ УТИЛИЗАТОР-КОНДЕНЗАТОРИ

ИЗНЕСЕНИ ЕКОНОМАЙЗЕРИ

 

В това ново направление „Промишлена енергетика-Варна“ АД работи с най-опитните специалисти у нас, като се прилагат възможно най-добри решения за всеки конкретен обект в зависимост от специфичните особености и параметри на горивната установка и топлинната схема.

Основното количество топлоенергия, което се оползотворява, се получава от топлината на отделяните изходящи газове при охлаждане с вода /или друг флуид/, при което икономията е в зависимост от температурата на изходящите газове  и кондензацията на водните пари в тях.

Област на приложение

  • Подгряване на вода за технологични или битови нужди;
  • Подгряване на добавъчната вода за котлите преди или след химическа обработка;
  • Повишаване температурата на водата преди постъпване в деаератора или котела;
  • Повишаване температурата на водата в контура на собствена или външна отоплителна инсталация;
  • Подгряване на други флуиди – течни или газообразни;

Предимства от използване на утилизационни инсталации

1. Повишаване КПД с 4-14% на енергийните съоръжения, чрез усвояване на топлоенергията от изходящите газове.  

2. В зависимост от конкретния случай, инвестициите се възвръщат в  кратък срок /от няколко месеца  до година/.

3. Повишената енергийна ефективност води до положителен екологичен ефект:

  • намаляване на емисиите на СО2;
  • намаляване на отделената топлина в атмосферата;

Това все по-често се отчита при внедряване на енергийни проекти.

4.Внедряването на утилизатори дават възможност да се получават кредити и субсидии по Национални програми и програми на ЕС за енергийна ефективност.

„Промишлена енергетика – Варна“ АД вече има изработени и внедрени утилизационни инсталации към котли, пещи и когенератори с ДВГ за подгряване на вода за отоплителни инсталации, битово горещо водоснабдяване и технологични нужди.

Изтеглете въпросника за заявка на утилизационни съоръжения от тук

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest