office@pe-vn.com

гр. Варна 9023, бул. "3ти март" № 9, ПК 16

ПАРНИ НА БИОМАСА

“ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА – ВАРНА” АД изработва и монтира парни и водогрейни котли, работещи на биомаса с различна топлинна мощност и работно налягане.

Конструкцията на котлите на биомаса и тяхната комплектност зависят в много голяма степен от типа и характеристиките на изгаряното гориво, поради което към всеки отделен обект подхождаме индивидуално.

Oбекти, за които “Промишлена енергетика – Варна” АД е конструирала, изработила и монтирала котлите на биомаса:

 

Котли на биомаса

Парни котли с паропроизводство 4 и 8 т/ч наситена пара с налягане 1,3 Мра, работещи на слънчогледова люспа или технически глицерин, произведени, монтирани и пуснати в експлоатация от «Промишлена енергетика – Варна» АД през 2009 г. в Завода за биодизел на фирма «Астра биоплант» ЕООД , гр.Сливо поле, обл.Русе.

 

биоплант» ЕООД , гр.Сливо поле, обл.Русе.

Парен котел 28 т/ч с налягане 1,3 Мра, изгарящ надробени дървесни кори в Завода за целулоза «Свилоцел» АД – гр.Свищов.

 

Котли на биомаса

Изработка на част от радиационната камера на котел «КПТ 28 000/13» за «Свилоцел» АД в производствения цех на «Промишлена енергетика – Варна» АД – ноември 2011 г.

 

Котли на биомаса

Монтаж на конвективната част на котел «КПТ 28 000/13» в Котелното за изгаряне на биомаса (КИБ) на «Свилоцел» АД – ноември 2011 г.

 

Котли на биомаса

 

Операторският пост за управление на котела за изгаряне на дървесни кори в «Свилоцел» АД – гр.Свищов.

 

Освен по своя документация, фирмата произвежда котли и части за котли на биомаса по заявка и документация на други фирми:

Котли на биомаса

 

 

Конвективна част на парен котел за изгаряне на биомаса, изработена от «Промишлена енергетика-Варна» по поръчка и документация на белгийската фирма «Vyncke».

 

Котли на биомаса

Поради големите размери на конвективните части, извозването им се извършва със специализиран транспорт.

 

Котли на биомаса

Корпус за водогреен котел на биомаса, произведен по поръчка на швейцарската фирма «Schmid».

 

Котли на биомаса

 

Котли на биомаса

 

Оборудването, с което разполага

фирмата, позволява изработката

на голямогабаритни детайли

с необходимото качество.

 

Котли на биомаса

 

Парен котел на биомаса (КПТ 3000/13) с паропроизводство 3 т/ч и работно налягане 1,3МPa изгарящ костилки от маслини. Монтиран в Албания.

 

 

Парен котел на биомаса (КПТ 8000/43) с паропроизводство 8 т/ч и работно налягане 4,3МРа изгарящ дървен чипс. Монтиран в гр. Белово

Графичен интерфейс за управления на КПТ 8000/43 гр. Белово

 

Два броя парни котли на биомаса (КПТ 2000/8) с паропроизводство 2 т/ч и работно налягане 0,8МРа изгарящи дървени трески. Монтиран в “Булминерал” АД гр. Варна

 

Парен котел на биомаса (КПТ 600/8) с паропроизводство 0,6т/ч и работно налягане 0,8МРа изгарящ пелети. Монтиран в с. Слънчево.

 

Парен котел на биомаса (КПТ 12000/13) с паропроизводство 12т/ч и работно налягане 1,3МРа изгарящ слънчогледови люспи. Монтиран в “Олива”АД гр. Полски Тръмбеш.

Графичен интерфейс за управление на КПТ 12000/13 “Олива”АД гр. Полски Тръмбеш

 

Конвективна част за парен котел на биомаса (КПТ 6500/13) с паропроизводство 6,5т/ч и работно налягане 1,3МРа изгарящ слънчогледови люспи. Произведен за “Олимекс” ООД гр. Видин.

Радиационна част за парен котел на биомаса (КПТ 6500/13) с паропроизводство 6,5т/ч и работно налягане 1,3МРа изгарящ слънчогледови люспи. Произведен за “Олимекс” ООД гр.Видин.

 

От 2001 г. във фирмата функционира сертифицирана система по качеството по стандарт ISO 9001.