office@pe-vn.com

гр. Варна 9023, бул. "3ти март" № 9, ПК 16

admin

Иновации

УТИЛИЗАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ „Промишлена енергетика-Варна“ АД започна да развива ново направление в своята производствена дейност, свързано с проектиране, изработка и внедряване на утилизационни инсталации, осигуряващи икономия на гориво, съответно на топлоенергия и парични средства при работа на котли и други топлотехнически съоръжения, изгарящи природен газ. За целта се използват утилизационни съоръжения с технически наименования: ИНДИРЕКТНИ УТИЛИЗАТОРИ […]

Иновации Read More »

Продължава сътрудничеството на “Промишлена Енергетика – Варна” с белгийската фирма “Винке”

В края на април „ПЕ-Вн“ АД експедира за Холандия, изработените от нея две конвективни части за 15 МВт водогрейни котли на биомаса по поръчка на белгийската фирма „Vyncke Clean Еnergy Technology”. Фирма „Винке“ е един от световните лидери в проектирането и изграждането на инсталации за изгаряне на различни видове биомаса. Дългогодишното  сътрудничество между фирмите допринася

Продължава сътрудничеството на “Промишлена Енергетика – Варна” с белгийската фирма “Винке” Read More »