office@pe-vn.com

гр. Варна 9023, бул. "3ти март" № 9, ПК 16

ФИЛТЪР ПОГЛЪТИТЕЛ серия /ФП/

ФИЛТЪР ПОГЛЪТИТЕЛ серия /ФП/

Стоманени цилиндри затворени херметично, пригодени да пречистват от радиоактивен прах, бактериални аерозоли и отровни газове на въздух за дишане в защитни съоръжения.

Технически характеристики
ТИП ФП-100 ФП-200 ФП-300
Ном. производителност на въздух, m3/h 100 200 300
Аеродин. съпротивление, Pa (mm H2O) 600 (60) 1050 (105) 850 (85)
Среден срок на годност, год. 8 8 8
Максимален срок на годност, год. 20 20 20
Начално тегло, kg 46 58 63
Максимално тегло, kg 60 80 75

ФП 100 – 300

Легенда

А ; В – вход въздух
C – изход на въздуха
ТИП Размери, mm
ФD H1 H2 A;B;C
ФП-100 550 505 420 DN100
ФП-200 580 610 512 DN125
ФП-300 580 610 512 DN150

СХЕМИ ЗА МОНТАЖ