office@pe-vn.com

гр. Варна 9023, бул. "3ти март" № 9, ПК 16

РЕГЕНЕРАТИВЕН ПАТРОН серия /РП/

РЕГЕНЕРАТИВЕН ПАТРОН серия /РП/

Регенеративният патрон е стоманен цилиндър затворен херметично, пригоден да пречиства от СО2 на въздух за дишане в защитни съоръжения.

Технически характеристики
ТИП РП-100
Ном. производителност на въздух, m3/h 100
Аеродин. съпротивление, Pa (mm H2O) 600 (60)
Среден срок на годност, год. 8
Максимален срок на годност, год. 20
Максимално тегло, kg 60

РП-100

Легенда

А ; В – вход въздух
C – изход на въздуха
ТИП Размери, mm
ФD H1 H2 A;B;C
РП-100 550 500 410 DN100

СХЕМИ ЗА МОНТАЖ