office@pe-vn.com

гр. Варна 9023, бул. "3ти март" № 9, ПК 16

ЗА ГОРЕЩА ВОДА, КРЪГЛИ ВЕРТИКАЛНИ/ ХОРИЗОНТАЛНИ серия РГВ-В/Х; ПРАВОЪГЪЛНИ серия РГВП

ЗА ГОРЕЩА ВОДА, КРЪГЛИ ВЕРТИКАЛНИ/ ХОРИЗОНТАЛНИ серия РГВ-В/Х; ПРАВОЪГЪЛНИ серия РГВП

Стоманени резервоари от черна или неръждаема стомана за съхраняване нагореща вода до 90°С.

Технически характеристики
ТИП РГВ 1,0 РГВ 1,6 РГВ 2,0 РГВ 2,5 РГВ 3,0 РГВ 5,0
Ном.воден обем, m3 (l) 1,0 (1000) 1,6 (1600) 2,0 (2000) 2,5 (2500) 3,0 (3000) 5,0 (5000)
Работно налягане, МРа 1,0
Темп. на водата, °С 90
Тегло, кg 250 350 500 550 650 850

Комплектация

  1. Предпазен вентил
  2. Груба и финна арматура
  3. Mанометър 0 – 1,6 MPа
  4. Teрмометър 0 – 120°С

 

Легенда

A – изход гореща вода
B – вход студена вода
С – обезвъзDNшаване
F – дренаж
E – изход предпазен вентил
F – манометър
K – термометър
L – термостат
Размери, mm
TИП H M M1 M2 ФD A;B C D E F K L
РГВХ 1,0 1200 2100 700 650 850 DN50 DN15 DN40 ½” ½” ½” ½”
РГВХ 1,6 1350 2500 900 850 1000 DN50 DN15 DN40 ½” ¾” ½” ½”
РГВХ 2,0 1550 2200 800 850 1200 DN80 DN15 DN40 ½” ¾” ½” ½”
РГВХ 2,5 1550 2800 1100 850 1200 DN80 DN15 DN50 ½” 1” ½” ½”
РГВХ 3,0 1550 3200 1600 850 1200 DN80 DN15 DN50 ½” 1” ½” ½”
РГВХ 5,0 1950 3100 1400 1250 1600 DN80 DN15 DN50 ½” 1½” ½” ½”
РГВВ 1,0 2300 1150 850 DN50 DN15 DN40 ½” ½” ½” ½”
РГВВ 1,6 2800 1300 1000 DN50 DN15 DN40 ½” ¾” ½” ½”
РГВВ 2,0 2700 1500 1200 DN80 DN15 DN40 ½” ¾” ½” ½”
РГВВ 2,5 3100 1500 1200 DN80 DN15 DN50 ½” 1” ½” ½”
РГВВ 3,0 3600 1500 1200 DN80 DN15 DN50 ½” 1” ½” ½”
РГВВ 5,0 3500 1900 1600 DN80 DN15 DN50 ½” 1½” ½” ½”