office@pe-vn.com

гр. Варна 9023, бул. "3ти март" № 9, ПК 16

ОТОПЛИТЕЛНИ КОМБИНИРАНИ серия КОК/КЕН/КЕГ/КЕНТ

ОТОПЛИТЕЛНИ КОМБИНИРАНИ серия КОК/КЕН/КЕГ/КЕНТ

Стоманени котли с комбинирана камера за изгаряне твърдо-течно-ел. гориво, пригодени да произвеждат гореща вода до 90 (110)°С.

Технически характеристики
TИП КOK 17/25 КОК 35/55 КОК 55/85 КОК 100/150 КЕНТ 18/25/17 КЕНТ 30/55/35
Ном.топлинна мощност, kW
– на твърдо гориво, кW
– на течно гориво, kW
– на електричество, kW
17/25
17
25
35/55
35
55
55/85
55
85
100/150
100
150
18/25/17
17
25
18
30/55/35
35
55
30
Работно налягане, МРа 0,15 0,2 0,3 0,3 0,15 0,2
Ном.разход на гориво, kg/h
– дърва/въглища, kg/h
(Qр = 2700/4300 kcal/kg )
– нафта, kg/h
(Qр = 10200 kcal/kg)
7,3/4,62,4 15,2/9,55,2 23,9/158,1 43,4/27,314,2 7,3/4,62,4 15,2/9,55,2
Воден обем, l 86 260 300 600 83 255
Тегло, кg 100 200 400 800 115 220

 

КОК 17/25

КОК 35/55 – 55/85

КОК 100/150

Легенда

A – вход охладена вода
B – изход гореща вода
C – изход димни газове
D – дренаж
E – изход предпазна тръби
F – пресъедн. горелка
G – кутия за нагреватели
K – регулатор на въздух
L – табло за управление

Комплектация

  1. Чугунени скари
  1. Манометър 0–400 kPa
  1. Термометър 0–120°С

Допълнителна Комплектация

  1. Горелка нафтова/газова
  1. Табло за управление
  1. Регулатор на въздух
Размери, mm
TИП H H1 H2 H3 H4 H5 C1 C2 C3 C4 A;B C D E
КОК 17/25 1215 1070 302 188 785 755 808 515 1 ½’ Ф128 1 ½”
КОК 35/55 1700 1555 532 227 1225 1205 1170 700 263 DУ50 Ф159 ½”
КОК 55/85 1795 1650 640 320 1370 1200 720 DУ50 Ф219 ½” ¼”
КОК100/150 1860 810 390 1550 1350 800 275 300 DУ65 Ф219 ½” ¼”
КЕНТ18/25/17 1215 1070 302 188 785 735 700 515 ½” Ф128 ½”
КЕНТ30/55/35 1700 1555 532 227 1225 1205 1170 700 263 DУ50 Ф159 ½”