office@pe-vn.com

гр. Варна 9023, бул. "3ти март" № 9, ПК 16

ВОДОГРЕЙНИ НА ТВЪРДО ГОРИВО серия КВТ

ВОДОГРЕЙНИ НА ТВЪРДО ГОРИВО серия КВТ

Двуходови стоманени водогрейни котли с горивна камера за твърдо гориво,пригодени да произвеждат гореща вода до 90 (110)°С.

Технически характеристики
ТИП КВТ55 КВТ150 КВТ200 КВТ250 КВТ350 КВТ400 КВТ500 КВТ750 КВТ1000
Ном. топлинна мощност, kW 55 150 200 290 406 464 580 870 1160
Работно налягане, МРа 0,3
Ном.разход на гориво, kg
– дърва (Qр = 2 700 kcal/kg )
– въглища (Qр = 4 300 kcal/kg)
24
14
62
39
85
53,5
123,5
77,5
172,8
108,5
197,5
124
247
155
370,4
232,6
493,8
310
Воден обем, l 200 300 430 1600 1800 3300 3000 3500 3300
Тегло, кg 450 1200 1200 1900 2100 2800 3500 4500 5000

Комплектация

  1. Вентилатор
  2. Taбло за управление
  1. Mанометър 0 – 400 кPа
  2. Teрмометър 0 – 120°С

КВТ 150 – 200

КВТ 250 – 750

Легенда

A – изход гореща вода
B – вход охладена вода
C – изход димни газове
D – дренаж
S – промиване
E – изход предпазен вентил
F – врата за зареждане с гориво
K – взривна клапа
L – люк
Размери, mm
TИП H1 H2 C1 C2 C3 C4 C5 A B C D E S
КВТ 55 1500 1300 1100 790 340 340 2” 2” Ф180 ½”
КВТ 150 1930 1000 1800 740 970 400 400 DN80 DN80 Ф219 DN25 DN40
КВТ 200 1930 1000 2050 740 970 400 400 DN80 DN80 Ф219 DN25 DN40
КВТ 250 2060 885 2575 1525 1700 1300 835 DN80 DN80 600X280 DN50 DN50 DN65
КВТ 350 2060 885 2675 1675 1700 1300 835 DN80 DN80 600X280 DN50 DN50 DN100
КВТ 400 2500 1075 3000 2360 1700 1300 835 DN80 DN80 600X280 DN50 DN50 DN100
КВТ 400 2500 1075 3000 2360 1700 1300 835 DN80 DN80 600X280 DN50 DN50 DN100
КВТ 500 2285 1050 3360 2360 1700 1300 1250 DN80 DN80 600X280 DN50 DN50 DN100
КВТ 750 2550 1080 4000 2520 2200 1600 1250 DN100 DN100 500X500 DN50 DN50 DN100
КВТ 1000 2650 1080 4300 2520 2200 1600 1250 DN100 DN100 800X130 DN50 DN65 DN100