office@pe-vn.com

гр. Варна 9023, бул. "3ти март" № 9, ПК 16

ВОДОГРЕЙНИ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ серия КЕВ

ВОДОГРЕЙНИ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ серия КЕВ

Стоманени водогрейни котли с електрически нагреватели, пригодени да произвеждат гореща вода до 90°С(110°С).

Технически характеристики
ТИП КЕВ6 КЕВ8 КЕВ12 КЕВ18 КЕВ24 КЕВ30 КЕВ36 КЕВ48 КЕВ72 КЕВ90 КЕВ108 КЕВ210
Ном.електр. мощност, kW 6 8 12 18 24 30 36 48 72 90 108 210
Брой степени 3 2 2 3 4 5 3 5 3 3 3 3
Захранв. напрежение, V 220 380, 50 Hz
Работно налягане, МРа 0,3
Воден обем, l 20 20 20 20 20 20 30 44 160 160 160 150
Тегло, кg 70 73 77 79 80 85 96 108 120 129 135 160

Комплектация – КЕВ 6–48

Термогрупа, съставена от водонагревател, циркулационна помпа, затворен разширитeлен съд, предпазен клапан, доливащ вентил, табло за управление, поместени в един корпус.

Комплектация – КЕВ 72-210

Котел съставен от водонагревател и силово табло за управление в отделни корпуси.

 

КЕВ 6 – 40

КЕВ 36 – 48

КЕВ 72 – 210

Легенда

A – вход охладена вода
B – изход гореща вода
C – вход доливащ клапан
D – изход предпазен вентил
Размери, mm
TИП H1 H2 H3 C1 C2 A;B C D
КEВ 6 825 45 587 350 505 1″ ½” ½”
КEВ 8 825 45 587 350 505 1″ ½” ½”
КEВ 12 825 45 587 350 505 1″ ½” ½”
КEВ 18 945 155 587 350 505 1″ ½” ½”
КEВ 24 945 155 587 350 505 1″ ½” ½”
КEВ 30 945 155 587 350 505 1″ ½” ½”
КEВ 36 900 465 175 780 425 1″ ½” ½”
КEВ 42 900 530 190 7800 476 1¼” ½” ½”
КEВ 72-210 985 595 790 735 DN80 ½” ½”