office@pe-vn.com

гр. Варна 9023, бул. "3ти март" № 9, ПК 16

ПАРНИ НА ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО ГОРИВО НИСКО НАЛЯГАНЕ серия КПН/0,5; КПГ/0,5

ПАРНИ НА ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО ГОРИВО НИСКО НАЛЯГАНЕ серия КПН/0,5; КПГ/0,5

Триходови стоманени парни котли с реверсивна горивна камера, пригодени да произвеждат пара с налягане до 0,05 МРа.

Технически характеристики
ТИП КПН(Г) 80/0,5 КПН(Г) 125/0,5 КПН(Г) 250/0,5 КПН(Г) 500/0,5 КПН(Г) 650/0,5 КПН(Г) 800/0,5 КПН(Г) 1000/0,5 КПН(Г) 1600/0,5
Ном. паропроизводство, кg/h 80 125 250 500 650 800 1000 1600
Ном.топл.мощност, kW 57 88 177 354 460 566 708 1132
Ном.разход:
– нафта, kg/h
– газ,nm3/h
5,2
6,6
8
10
17
22
34
43
43,8
55,6
48
61
67
86
107,7
137
Воден обем, l 250 265 860 2500 1750 3050 3400 3920
Парен обем, l 170 75 480 550 250 310 280 1080
Тегло, кg 430 800 1100 1650 2500 2800 3000 5400

Комплектация

 1. Горелка нафтова/газова
 2. Предпазен вентил
 3. Taбло за управление на парен котел
 4. Mанометър 0 – 160 кРа
 5. Пресостати висoко налягане-работни и защитен
 6. Нивопоказателна колонка ниско налягане
 7. Финна арматура
 8. Ниворегулатор/нивосигнализатор
 9. Продухвателен вентил 1″

 

Допълнителна комплектация

 1. Питателни помпи
 2. Омекотителна инсталация

 

КПН(Г) 80 – 250

КПН(Г) 500 – 1000

Легенда

A – изход пара
B – вход питателна вода
C – изход димни газове
D – дренаж
E – изход предпазни вентили
F – присъединяване горелка
K – взривна клапа
L – люк
P – продухване
S – промиване
Размери, mm
TИП H1 H2 C1 C2 C3 C4 C5 A B C D E K S P
КПН(Г) 80/0,5 1500 520 1310 904 890 830 475 DN50 DN40 Ф160 DN25 ¾” Ф114 1”
КПН(Г) 125/0,5 1500 490 1575 1105 920 840 503 DN50 DN40 Ф207 DN25 ¾” Ф160 1”
КПН(Г) 250/0,5 1815 500 1930 1390 1120 1000 610 DN65 DN25 Ф219 DN25 DN25 Ф220 DN25
КПН(Г) 500/0,5 1970 725 2500 1400 1680 1300 990 DN65 DN40 410X280 DN50 DN25 Ф250 DN50
КПН(Г) 650/0,5 1950 550 2250 1300 1605 1500 1100 DN100 DN50 300X200 DN50 1 ½” Ф250 DN50
КПН(Г) 800/0,5 2150 800 2500 1750 1900 1800 1300 DN100 DN50 360X360 DN50 2” Ф250 DN50
КПН(Г) 1000/0,5 2150 800 2500 1750 1900 1650 1300 DN125 DN50 420X220 DN50 2” Ф250 DN50
КПН(Г) 1600/0,5 2250 800 2500 1750 1900 1650 1300 DN150 DN50 420X220 DN50 3” Ф250 DN50