office@pe-vn.com

гр. Варна 9023, бул. "3ти март" № 9, ПК 16

МАСЛОГРЕЙНИ серия КМН/ КМГ

МАСЛОГРЕЙНИ серия КМН/ КМГ

Триходови стоманени маслогрейни котли с реверсивна горивна камера, пригодени да произвеждат горещо масло до 280°С.

Технически характеристики
ТИП КМН/Г 150 КМН/Г 350 КМН/Г 450 КМН/Г 550 КМН/Г 800 КМН/Г 2200
Ном.топлинна мощност, kW 150 406 522 638 928 2200
Работно налягане, МРа (kg/cm2) 0,5 (5)
Ном.разход на нафта, kg/h
(газ, nm3/h )
15,3
(19,5)
41,4
(52,7)
53,3
(67,8)
65
(82,8)
94,7
(120,5)
260,4
(331,4)
Маслен обем, l 605 850 880 910 1450 3400
Тегло, кg 1500 2200 1700 2000 2500 7250

КМН/Г 150 – 2200

Легенда

A – изход горещо масло
B – вход охладено масло
C – изход димни газове
D – дренаж
Е;G – изходи разширителен съд
F – присъединяване горелка
K – взривна клапа
Размери, mm
TИП H1 H2 C1 C2 C3 C4 C5 A;B E;G C D S K
КМН/Г 150 1565 875 1990 1110 1230 800 615 DN50 DN32 Ф250 DN32 DN80 Ф150
КМН/Г 350 1655 905 2250 1500 1320 700 660 DN65 DN50 Ф350 DN32 DN125 Ф150
КМН/Г 450 1655 905 2716 1810 1400 800 700 DN80 DN50 Ф350 DN32 DN125 Ф150
КМН/Г 550 1655 905 3000 1550 1400 800 700 DN80 DN50 Ф350 DN50 DN125 Ф150
КМН/Г 800 1655 905 3550 2300 1400 800 700 DN100 DN50 Ф350 DN50 DN125 Ф150
КМН/Г 2200 2235 1310 4850 3050 1920 1350 960 DN120 DN50 Ф620 DN65 Ф150

Комплектация

  1. Горелка нафтова/газова
  2. Taбло за управление
  3. Термостат 280°С
  4. Teрмометър 0–400°С
  5. Манометър 0–100 kPa