office@pe-vn.com

гр. Варна 9023, бул. "3ти март" № 9, ПК 16

ПАРНИ НА ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО ГОРИВО ВИСОКО НАЛЯГАНЕ серия КПН/8; КПГ/8

ПАРНИ НА ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО ГОРИВО ВИСОКО НАЛЯГАНЕ серия КПН/8; КПГ/8

Триходови стоманени парни котли с реверсивна горивна камера, пригодени да произвеждат пара с налягане до 0,8 МРа.

Технически характеристики
ТИП КПН/Г
80/8
КПН/Г
125/8
КПН/Г
250/8
КПН/Г
400/8
КПН/Г
500/8
КПН/Г
700/8
КПН/Г
1000/8
КПН/Г
1600/8
КПН/Г
2000/8
КПН/Г
2500/8
КПН/Г
3000/8
КПН/Г
4000/8
КПН/Г
6500/13
КПН/Г
10000/13
Ном. паропроизводство, кg/h 80 125 250 400 500 700 1000 1600 2000 2500 3000 4000 5500 10000
Ном. топл.мощност, kW 57 88 177 283 354 495 708 1132 1415 1769 2123 2830 4600 7076
Ном. разход:

– нафта, kg/h
– газ,nm3/h

5,2
6,6
8
10
17
22
27
34
34
43
47
60
67
86
108
138
135
171
168
214
202
257
269
343
348
557
664
847
Воден обем, l 150 265 860 1350 1900 1800 3400 5100 8500 9700 10500 11200 11600 28000
Парен обем, l 70 75 480 480 260 300 280 610 500 540 1000 1500 2800 6000
Тегло, кg 565 800 1500 2000 3000 3100 4500 6200 7100 9500 11300 13500 16000 27000

Комплектация

 1. Горелка нафтова/газова
 2. Предпазни вентили
 3. Taбло за управление на парен котел
 4. Mанометър 0 – 1,6 MPа
 5. Пресостати висoко налягане-работни и защитен
 6. Нивопоказателни колонки високо налягане
 7. Груба и финна арматура
 8. Ниворегулатор/нивосигнализатор
 9. Продухвателен вентил DN50

Допълнителна комплектация

 1. Питателни помпи
 2. Омекотителна инсталация

 

КПН/Г 80 – 250

КПН/Г 500 – 6500

Легенда

A – изход пара
B – вход пит. вода
C – изход димни газове
D – дренаж
E – изход предпазни вентили
F – присъединяване горелка
K – взривна клапа
L – люk влазен
P – продухване
S – промиване
Размери, mm
TИП H1 H2 C1 C2 C3 C4 C5 A B C D E S P
КПН(Г) 80/8 1560 470 1410 890 810 730 750 DN50 DN25 Ф150 1″ ½” 1″
КПН(Г) 125/8 1565 480 1640 1114 850 770 770 DN50 DN25 Ф219 1″ ¾” 1″
КПН(Г) 250/8 1785 565 1845 1224 1020 940 955 DN50 DN25 Ф219 DN25 DN25 DN25
КПН(Г) 400/8 1940 550 2050 2250 1210 1020 660 DN65 DN25 360×355 DN25 DN20 DN25
КПН(Г) 500/8 1950 650 2500 1300 1600 1500 1200 DN65 DN50 360×360 DN50 DN20 DN50
КПН(Г) 700/8 1985 725 2800 2866 1826 1520 987 DN65 DN50 410×280 DN50 DN20 DN50
КПН(Г) 1000/8 2150 800 2500 1750 1920 1650 1090 DN65 DN50 420×220 DN50 DN25 DN50
КПН(Г) 1600/8 2150 800 3300 2525 1900 1650 1090 DN80 DN65 420×220 DN50 DN32 DN50
КПН(Г) 2000/8 2265 856 4500 2525 2090 1820 1050 DN100 DN40 480X290 DN50 DN32 DN40
КПН(Г) 2500/8 2225 1050 5000 3225 2070 1600 1558 DN80 DN65 800X380 DN50 DN40 DN50
КПН(Г) 3000/8 2700 1500 4200 2950 2620 2022 1395 DN100 DN65 650X325 DN50 DN40 DN50
КПН(Г) 4000/8 2880 1173 4600 2760 2610 2224 1400 DN125 DN65 825X300 DN50 DN40 DN50
КПН(Г) 6500/13 3200 1500 6100 3560 2660 2520 1470 DN150 DN65 700X500 DN50 DN80 DN50
КПН(Г) 10000/13 3770 1790 8117 4200 3565 2520 1740 DN150 DN65 1185X580 DN50 DN80 DN50