office@pe-vn.com

гр. Варна 9023, бул. "3ти март" № 9, ПК 16

ПАРНИ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ЗА НИСКО И ВИСОКО НАЛЯГАНЕ серия КЕП 0,5/ 8

ПАРНИ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ЗА НИСКО И ВИСОКО НАЛЯГАНЕ серия КЕП 0,5/ 8

Стоманени парни котли с електрически нагреватели, пригодени да произвеждат пара с налягане до 0,05 (0,8) МРа.

Технически характеристики
ТИП КЕП65/05
КЕП65/8
КЕП100/05
КЕП100/8
КЕП200/05
КЕП200/8
КЕП250/05
КЕП250/8
КЕП300/05
КЕП300/8
КЕП400/05
КЕП400/8
КЕП500/05
КЕП500/8
КЕП1000/05
КЕП1000/8
Ном.паропроизводство, кg/h 65 100 200 250 300 400 500 1000
Ном.електр. мощност, kW 46 70,8 141,5 177 212 283 354 707
Монтирана ел.мощност, kW 48 72 144 180 216 288 360 720
Воден обем, l 250 254 447 442 435 450 440 1400
Парен обем, l 94 90 110 110 110 150 150 500
Тегло, кg 300
(320)
400
(350)
450
(510)
470
(540)
500
(600)
680
(750)
700
(770)
1350
(1400)

Комплектация

  1. Предпазни вентили
  2. Taбло за електрически парен котел
  3. Пресостати ниско/високо налягане – работни и защитен
  4. Финна и груба арматура
  5. Продухвателен вентил 1″/DN
  6. Mанометър 0 – 100 kPа (0 – 1MPa)
  7. Нивопоказателни колонки ниско/високо налягане
  8. Ниворегулатор/нивосигнализатор

Допълнителна комплектация

  1. Питателни помпи
  2. Омекотителна инсталация

КEП 65 – 1000/05

КEП 65 – 1000/8

Легенда

A – изход пара
B – вход пит. вода
D – дренаж
E – изход предпазни вентили
P – продухване
S – промиване
Размери, mm
TИП H1 C1 C2 C3 C4 C5 A B E D S P
КEП 65/0,5/8 1400 970 720 830 730 465 DN50/50 1”/DN25 ½”/½” 1”/DN25 DN65 1”/DN25
КEП 100/0,5/8 1400 970 720 830 730 465 DN65/50 1”/DN25 ¾”/½” 1”/DN25 DN65 1”/DN25
КEП 200/0,5/8 1500 1250 1120 880 770 465 DN65/50 1”/DN25 1”/½” 1”/DN25 DN65 1”/DN25
КEП 250/0,5/8 1400 1250 1100 880 770 465 DN65/50 1”/DN25 1¼”/½” 1”/DN25 DN65 1”/DN25
КEП 300/0,5/8 1400 1250 1100 880 770 465 DN65/50 1”/DN25 1¼”/¾” 1”/DN25 DN65 1”/DN25
КEП 400/0,5/8 1400 1700 1200 920 820 465 DN65/50 1”/DN25 1¼”/DN20 1”/DN25 DN65 1”/DN25
КEП 500/0,5/8 1400 1700 1200 920 820 465 DN65/50 1”/DN25 1¼”/DN25 1”/DN25 DN65 1”/DN25
КEП 1000/0,5/8 1875 2090 1340 1145 1075 963 DN80/65 2”/DN40 2”/DN40 1”/DN25 DN65 1”/DN40