office@pe-vn.com

гр. Варна 9023, бул. "3ти март" № 9, ПК 16

ПАРНИ НА ТВЪРДО ГОРИВО НИСКО И ВИСОКО НАЛЯГАНЕ серия КПТ 0,5/8

ПАРНИ НА ТВЪРДО ГОРИВО НИСКО И ВИСОКО НАЛЯГАНЕ серия КПТ 0,5/8

Двуходови стоманени парни котли с горивна камера за твърдо гориво, пригодени да произвеждат пара с налягане до 0,05(8) МРа.

Технически характеристики
ТИП КПТ150
0,5(8)
КПТ200
0,5(8)
КПТ400
0,5(8)
КПТ500
0,5(8)
КПТ600
0,5(8)
КПТ800
0,5(8)
КПТ1000
0,5(8)
КПТ1500
0,5(8)
КПТ2000
0,5(8)
Ном.паропроизводство, кg/h 150 200 400 500 600 800 1000 1500 2000
Ном.топл.мощност, kW 106 141,5 283 353,8 424,6 566 707,6 990,6 1415
Ном.разход гориво, kg/h
– дърва/10,96 MJ/kg/
– въглища/20,95 MJ/kg/
45,2
28,4
60,2
37,8
120,5
75,7
150,6
94,6
180,7
113,5
241
151,3
301,2
189
421,7
264,8
635
305
Воден обем, l 250 350 2230 2150 2230 3660 4000 5500 6100
Парен обем, l 50 80 300 300 470 640 710 880 1100
Тегло, кg 600
800
1500
1700
2950
3000
3100
3800
3100
3800
2700
3200
4800
5600
5800
6800
7000
10100

 

Комплектация

  1. Предпазни вентили
  2. Продухвателен вентил 1″/DN
  3. Taбло за управление
  4. Mанометър 0 – 100 кPа
  5. Нивопоказателна колонка ниско(високо) налягане
  6. Фина и груба арматура
  7. Ниворегулатор/нивосигнализатор
  8. Пресостати ниско(високо) налягане работни и защитен

Допълнителна kомплектация

  1. Питателна помпа
  2. Oмекотителна инсталация

Легенда

A – изход пара
B – вход питателна вода
C – изход димни газове
D – дренаж
E – изход предпазeн вентил
F – врата за пълнене с гориво
K – взривна клапа
L – люк
P – продухване
S – промиване

Размери, mm

TИП H1 H2 C1 C2 C3 C4 A B C D;P E K S P L
КПТ150/0,5(8) 1930 1000 2050 740 970 400 DN65/40 1″/DN25 ∅219 DN25; ¾”/¼”
КПТ200/0,5(8) 1930 1000 1510 740 970 400 DN65/50 1″/DN25 ∅219 DN25 1″/¼”
КПТ400/0,5(8) 2256 890 2500 1600 1885 1600 DN80/50 DN40 730X280 DN50 DN40/DN20 ∅273 DN50 420X320
КПТ500/0,5(8) 2256 890 3100 2200 1885 1600 DN100/50 DN40 730X280 DN50 DN40/DN25 ∅273 DN50 420X320
КПТ600/0,5(8) 2256 890 3290 2400 1885 1600 DN100/50 DN40 730X280 DN50/40 DN50/DN25 ∅273 DN50 420X320
КПТ800/0,5(8) 2285 1090 3500 1760 1985 1300 DN80/65 DN50 800X120 DN50 DN65/DN25 ∅273 DN50 420X320
КПТ1000/0,5(8) 2680 942 3880 3130 2210 1912 DN100/65 DN50 370X430 DN50 DN65/DN25 ∅273 DN50 420X320
КПТ1500/0,5(8) 2880 1020 4720 3625 2500 2100 DN100/100 DN65 600X420 DN50 DN65/DN25 ∅273 DN50 420X320
КПТ2000/0,5(8) 3000 1075 4553 3630 2444 2100 DN100/100 DN65 600X436 DN50 DN65/DN25 ∅273 DN50 420X320